#BestOfMartinsPhotoBlog @MatthewKoma backstage on the #CherrytreePopAlternativeTour in Stockholm Feb 2012