On the boat to mount batton to take radio interviews woo #seasick already