Sa Capitol 8, bawal maglakad sa gilid ng kalsada. Sa gitna dapat. :)) #nojoke #hispter