Goodmorning world! :> Tulog pa yung dalawang mokong oh. Harhar!!! @gddc15 #cheng