hí hí anh @special1004 ơi, mới có mấy ngày mà đã kêu đông đội chào kiểu Super Junior là như thế nào hả leader?