Ang batang puro y8 ang inaatupag. Pft. -.- #stressed