@GaemGyu uk thì nháy mắt :( tháng 12 có sang ko thế :((