Tanda ng pag-alala sa mga mahal ko sa buhay na yumao na. (Pamilya at Kaibigan) #LolaMary #LoloUlong #LolaBadang #LoloGabino #AteAvic #AteBebang #BabyAllen at higit sa lahat sa aming #BabyYu.. Nawa ay sumalangit nawa ang inyong mga kaluluwa. #AllSaintsDay #Nov.1