Miss ko na ang Morong. Bayanti -_________- Miss you cousins and friends #MorongBataan #theshirt