เห็นภาพคุณ @balcony3 ถ่ายน้องคุณเมื่อคืนนึกอยู่ว่ามุมแบบนี้เคยเห็นที่ไหน  #destiny เตะเข้าประตู #TK cr.astag