#romney2012 #obama2012 #hypocrisy #madeinchina #madeinamerica