Kronan har ikke vært i Bergen ennå, men vi tar sikte på at den viser seg ved neste #CuttySark Bergen. RIP #Bounty