@GaemGyu bề ngoài thì cứng rắn và chững chạc lắm, nhưng bên trong là một trái tim giàu tình yêu thương