@GaemGyu em biết sẽ như thế này mà, những đứa em luôn cần những người anh, Kyu của em cũng không ngoại lệ :((