While gapa-enroll ang iban, wala kami trip dire ya. HAHAHAHA #NoOtherWoman