งานเริ่มอย่างเป็นทางการ #Asus First touch รองรับเทคโนโลยี windows8