Chizuru-chan! ♥ 
Shizuku seems worried about the sudden competition~ #TonariNoKaibutsukun