Ang sabi mag REST hindi kay mag picture.HAHA SORRY naman  ! #Vanity #JGH