Fruits of my hardwork. Okay lang kahit may dos, isa lang naman eh. Thank you Lord. :))