pag inatake ng kalokohan na natutunan sa pamangkin #kopi