"Minamasdan kita ng hindi mo alam, pinapangarap kong ikaw ay akin.." :)