#2tahunlalu (hampir) menuju jangkauan bahaya merapi bersama @rayitama