ตำแหน่งการสร้าง #โรงไฟฟ้านิวเคลียร์  โดยไม่ถามประชาชน  และ มาตราฐานไม่ผ่าน #IAEA