การสร้างทางจักรยาน  จะช่วยลด #CO2 ที่เกิดจากรถยนต์ ลงในอนาคต ซึ่งส่งผลต่อภาวะโลกร้อน #kebtok