หนูเห็นนะคุยไรกัน ฮาเงิบแบบนี้ปะคะ 5555555555 @Kan_Hottest @Miranti2703 #TY