ไถ่โทษด้วยรูปนี้ อพท ขอหล่อบ้าง #ดูตาเดะดูตา >w<  #TY