นอกจากจะจิ้น #CK #เชียร์&กันต์ ตอนนี้ขอจิ้นอีกคู่นะ ใครไม่เห็นแต่เราเห็น #GK #กีฟ&กาณณ์ #ฤทัย&แก้ว #ไฟมาร