นี่ไม่ใช่เพียงแค่รถ แต่คือ #FordFocus ใหม่ #แล้วตกลงมันวิ่งได้ไหมอะ