#MorningZone | #TTM (Tipu-Tipu Mata) : Menurut lo, gambar manakah yang lebih besar? Yang A atau B?