Moai Frysk foar 'laat niet als dank', sjoen yn it Paradyske tusken Kollum en Bûtenpost