huhu anh ơi, sao mà giết người không cần dao vậy, độ dễ thương của anh đó ... @donghae861015