tại vì là sinh nhật cháu ý nên ta sẽ spam tw của cháu 1 chút, nhớ cảm ơn ta đó nga @babykute1999