Sarap magpuyat kapag may ganito. #PancitCanton #ExtraRice