ถ้าที่โรงเรียนมีงี้ สัญญาเลยว่าจะไม่โดดเรียน... (cr.tumblr) #gugroupy