อื้ม..ชายไทยหายไปอีกสองคนแล้ว (cr.tumblr) #gugroupy