ใครจะนอนแล้วขอส่งเข้านอนด้วยรูปนี้ ._. ฝันฟินนน <3 (cr.tumblr) #gugroupy