ข้าวเช้า + ข้าวกลางวัน = ข้าวเย็น #รวมกันมื้อเดียวพอ