Guanabara, engarrafa por você!  Cc @BandNewsFmRio #Niteroi #Guanabara