Sya mhasiswa Jurusan #IlmuTanah mghimbau kpd sluruh mhsiswa #Tanah slrhh INA utk mlihat film #Cita2qSetinggiTanah @endah