ปะป๊านุ้งคาร์ลเวอร์ชั่นปัจจุบัน #ตาแหก #หน้าเหรี้ยมขึ้น #นิสัยมึนกว่าเดิม #carlNPC #EBW