Eto ang mas kapes ni baby. #mew @Wilby2 @JayJareno #maagangGVhan