Leestipje: vandaag in de VK een artikel over #excellentie en #hoogbegaafdheid