Don't cry #Greece!
#stathis via @Epikaira
#eurocrisis #globalrevolution