เหยดดด เครื่องยนต์เทอร์โบ V 20 สูบ 61,200 ซีซี น่าซื้อไปใส่แทนเครื่อง 2,000cc  #FordFocus ที่บ้าน