#TeamWhitneyHouston #TeamObama2012 #ualreadiiknw @RealbkBrown