Денес е Светскиот ден на храната. Пораката е една - да му овозможиме на секого да има храна! #WFD2012