GINO! Why you don't answer the call? :(( Huling paalam sana ni Mikay eh :( #GinoMikayTillOurHeartsMeetAgain