Felix 39 km yukarıda! NASA 2013'te #Snapdragon'lu  #NexusOne'ı fırlatarak 2000 km yukarıdaki yörüngeye oturtacak.