Deze verkiezingen zijn geen uitzondering. Soortgelijke situatie deed zich in 1936 al voor #vk2012 #bartdewever