eto na at @riarain notice the diffaaarence! pumps vs chucks #payless ansaket lang sa paa hahaha #tiisganda